top of page

Verdichtingsgraad van de ondergrond meten

Plaatproeven zijn van toepassing in de wegenbouw waar de elastische eigenschappen van een weg in aanleg dient gecontroleerd te worden of in de industriebouw waar de dikte en wapening van een vloerplaat moet berekend worden.

Type belastingproeven 

Het principe van de proef is om een plaat te belasten en de zakking en zetting van de plaat gedurende de belasting te registreren. Dit kan gebeuren op de ondergrond, een aanvulling, onderfundering of fundering. 

De proeven worden uitgevoerd met 3 types platen:

Een kleine plaat - 200 cm2

  • voor de wegenbouw – met groffere ondergrond

  • om de samendrukkingscoëfficiënt M1 te bepalen

 

Een grote plaat - 750 cm2

  • voor de wegenbouw – met fijnere ondergrond

  • om de samendrukkingscoëfficiënt M1 te bepalen

 

Een Westergaard plaat

  • voor vloerplaten in de industriebouw

  • om de coëfficiënt van Westergaard te bepalen

 

Een vrachtwagen, kraan of bulldozer (van 6 à 7 ton) dient als tegengewicht. Dit tegengewicht kan al dan niet door Geotechnica ter beschikking worden gesteld.

Rapportering

De opdrachtgever krijgt meteen op het terrein een beoordeling van de verdichtingsgraad van de ondergrond of aanvulling. 

In het verslag van de plaatproeven wordt de samendrukkingscoëfficiënt M1 of van Westergaard afgeleid uit de proef weergegeven.

Hebt u een plaatproef nodig voor uw project? 

Neem contact op voor een duidelijke offerte en/of een snelle interventie.

bottom of page