top of page

Grondwaterpeil in een sondeer- of boorgat

Bij de berekening van funderingen is het waterpeil een belangrijke parameter. Wanneer na een sondering of boring het sondeer- of boorgat niet dicht valt, kan het grondwaterniveau er in opgemeten worden. Omdat de metingen in een nauw en onbeschermd gat worden uitgevoerd, zijn de meetresultaten puur richtinggevend. Het weer en de bodemgesteldheid spelen een niet onbelangrijke rol bij deze metingen. 


Gezien dit indicatieve grondwaterpeil toch een interessant gegeven is, meet Geotechnica - indien mogelijk - steeds na een sondering of boring het grondwaterniveau op. 

Grondwatermeting via peilbuis

Als het grondwaterniveau exact en nauwkeurig bepaald dient te worden is het aangeraden om een peilbuis of piëzometer te plaatsen. Een eerste opmeting kan enkele dagen na plaatsing (na stabilisatie van het grondwater in de peilbuis), nadien schommelt de waterstand in de peilbuis met de seizoenen. 

Het is aangeraden om grondwatermetingen over een langere tijd op te volgen. Geotechnica kan u begeleiden bij deze monitoring van de grondwaterstand in de geplaatste peilbuizen.

De diepte van de peilbuis is afhankelijk van regio tot regio, van terrein tot terrein, van bouwproject tot bouwproject. De plaatsing kan afhankelijk hiervan machinaal met rupsvoertuig of manueel gebeuren.

Hebt u een verslag nodig om de waterhuishouding van uw bodem te kennen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

bottom of page