top of page
Grondverzet

Milieutechnisch onderzoek voor grondverzet

Afleveren van een technisch verslag en conformverklaring in het kader van grondverzet

Wilt u 250 m3 of meer grond uitgraven, verplaatsen en/of afvoeren van uw terrein? Dan heeft uw grondwerker een technisch verslag voor grondverzet van een erkende bodemsaneringsdeskundige en een conformverklaring van de overheid nodig. 

Na staalname op het terrein en analyse bij een erkend labo krijgt de grond een code die de afzetmogelijkheid van de grond bepaalt. In het technisch verslag staat de zuiverheid of vervuiling van de bodem beschreven.
Dit verslag wordt door Grondbank (OVAM) conform verklaard. In de documenten leest de bouwheer de voorwaarden met betrekking tot het gebruik en hergebruik van de grond.

 

Geotechnica begeleidt u bij dit milieutechnisch onderzoek van de staalname op het terrein tot bij de analyses in het labo, tot opmaak van het technisch verslag en de opvraging van de conformverklaring bij de Vlaamse overheid. 

Ook voor kleinere volumes is het soms nodig om de grond te laten controleren op vervuiling.  Bepaalde risicoactiviteiten, sommige industrieën of professionele activiteiten worden door de overheid verplicht de bodem- of grondwaterkwaliteit te laten controleren.
 

Geotechnica in ondersteunende rol

De kernactiviteit van Geotechnica ligt bij het grondmechanisch onderzoek. Het is wel zo dat grondmechanisch en milieutechnisch onderzoek vaak hand in hand gaan waardoor een bouwheer ervoor kan opteren om alle grondonderzoek bij één partner te centraliseren. In dit geval ondersteunt Geotechnica u graag bij uw grondverzetproject.

Hebt u een grondverzetproject? 

Contacteer ons. Op basis van een vragenlijst brengen we graag alles in kaart en maken we gericht een offerte op.

bottom of page