top of page

Doorlaatbaarheid of infiltratiecapaciteit van de grond bepalen met infiltratieproeven

Bij een bouwproject wordt de waterhuishouding en de infiltratiecapaciteit of waterdoorlaatbaarheid van de bodem steeds belangrijker.

 

De overheid eist steeds vaker een infiltratieverslag bij het indienen van een bouwvergunning. Zeker in watergevoelige gebieden wordt geëist dat overtollige neerslag in de bodem kan infiltreren en niet afvloeit naar rioleringen. De snelheid waarmee het regen- of hemelwater door de bodem gaat, bepaalt of er specifieke watervoorzieningen moeten opgenomen worden in het bouwproject.

Dubbele ring infiltratietest of Porchet-methode

Geotechnica maakt gebruik van 2 technieken:​

Dubbele ring infiltratietest 

  • Bij deze methode worden twee ringen in de bovenlaag van de bodem ingeduwd (tot maximaal 50 cm diep) en met water gevuld. Door het waterniveau in beide ringen constant te houden en te meten hoeveel water er moet worden bijgevuld, kan er bepaald worden hoe snel het water zakt in functie van de tijd. 

  • De meetresultaten geven het verticale infiltratievermogen van de bodem weer. 

  • Deze proef is interessant om te zien wat er bijvoorbeeld zal gebeuren bij een hevige regenbui.

 

Infiltratieproef Porchet

  • Om de infiltratiecapaciteit tussen 50 cm diepte en boven het grondwater te kennen, wordt de infiltratieproef Porchet (ook boorgat-infiltratietest, hooghoudtmethode of permeametertest genoemd) uitgevoerd. 

  • Hierbij wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden de daling van het waterpeil gemeten per tijdseenheid in een beschermd boorgat. 

  • Doorgaans wordt deze proef niet dieper dan 2 m onder het maaiveld uitgevoerd.

Laboproef op grondstalen

Naast terreinproeven kunnen ook grondmonsters genomen worden op het terrein voor verder labo-onderzoek. De korrelverdeling bepaalt vaak in belangrijke mate de doorlaatbaarheid van de bodem.

Geotechnica communiceert duidelijk

In het verslag van de infiltratieproeven vindt de bouwheer, architect, stabiliteitsingenieur,… onder andere:

  • De bepaling van de infiltratiecapaciteit van de bodem in de zone van de infiltratieproeven.

  • Een beschrijving van de samenstelling van de bodem.

 

Op basis van deze informatie kan een architect of ingenieur verder aan de slag om waterbuffers, wadi’s,… te dimensioneren.

Hebt u een verslag nodig om de infiltratiecapaciteit van uw bodem te kennen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

bottom of page